Teoria art brandingu w muzealnej przestrzeni

0
517

Muzea odgrywają ważną rolę kulturową, ponieważ pomagają budować świadomość kulturową i historyczną. Stanowią także pamiątki przeszłości oraz przestrogę przez błędami w historii. Muzea opowiadają o dziedzictwie kulturowym, historii miejsca i tożsamości lokalnej społeczności. Z tego powodu muzea były i są powodem do dumy, odgrywając ważną rolę w kontekście społecznym, kulturowym i naukowym. W dzisiejszych czasach starają się one podejmować działania mające  postawić je na wysokiej pozycji znaczeniowej w oczach odbiorców oraz przyciągnąć ich uwagę.

Co to jest marka? – koncepcje

Muzea same w sobie stanowią markę, o którą musza dbać na dzisiejszym rynku. Według różnych naukowców, marka jest rozumiana w odmienny sposób. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu w  1960 stworzyła rozwinięcie termin, uznając za markę nazwę, termin, symbol, wzór lub ich kombinację, stworzonych w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia ich na tle konkurencji.

Z kolei J.M. Lehu w 1996 markę tłumaczył jako semantyczny element służący do wyróżnienia produktów oferowanych na rynku przez producenta lub dystrybutora. Pięć lat później J.N. Kapferer uznał, że markę stanowi kapitał przedsiębiorstwa i element jego przewagi konkurencyjnej. 

W przypadku muzeum marka łączy się ze sztuką. Sztuka nowoczesna stanowi jeden z wykorzystywanie elementów na potrzeby promocji nie tylko wystaw, ale samego muzeum jako instytucji. 

Po co art. branding w muzeach?

Jedną z metod niezbędnych w pozyskiwaniu odbiorców jest art branding. Stanowi unikalną formę promocji, która łączy sztukę z działaniami marketingowymi. Organizując przestrzeń wystawienniczą, należy pamiętać, iż istotne są unikalność, atrakcyjność i dopasowanie do charakteru placówki eksponatów. Promować można także poprzez wydarzenia, które powinny być estetyczne, ekskluzywne, eksponujące artystyczne asocjacje. W ten sposób budujemy wielopłaszczyznową komunikację pomiędzy odwiedzającymi muzeum i marką muzealną. Zyskujemy także uznanie wśród lokalnej i krajowej społeczności przede wszystkim, a tym samym poszerzamy kręgi wpływów i zyskujemy nowych odbiorców. 

W dzisiejszych czasach kreowanie własnej marki jest bardzo ważne, gdyż pozwala zaistnieć na rynku i wyróżnić się na tle konkurencji. Jeżeli stworzymy pozytywny wizerunek marki i zdobędziemy z jego pomocą zaufanie konsumentów, możemy liczyć na długofalowy sukces. Dotyczy to zarówno placówek kulturowych, jak usługowo-handlowych. Różnić się będą jedynie elementami, jakie wykorzystują w celach marketingowych.